Fabrika stočne hrane KOMPONENTA
Fabrika stočne hrane KOMPONENTA d.o.o.
Ćuprija, Cara Lazara bb
+381 (0)35 88 70 622, +381 (0)35 88 70 623,+381 (0)35 88 70 893,+381 (0)35 88 70 894,
(informacije i pitanja) fsh@komponenta.rs
LaboratorijaMapa velikoprodajeSpecijalna ponuda

Hrana za svinje

Hrana za svinjePoznato je da proizvodnja i upotreba mesa svinja zauzima jedno od vodećih mesta u poljoprivrednoj proizvodnji u svetu. Proizvodnja svinja i svinjskog mesa po svojoj ukupnoj vrednosti je druga grana u poljoprivrednoj proizvodnji Srbije. Svinja se tradicionalno gajila na privatnim posedima zbog sopstvenih potreba. Na žalost i danas se gaji u većini slućajeva ekstenzivno ili polu intenzivno u tehnološki lošim ambijentalnim uslovima.

Broj grla svinja je za poslednjih dve decenije je u stalnom padu pod uticajem malih otkupnih cena na meso na tržištu. Ova varijabilnost cena je bila uslovljena ekonomskim i političkim uslovima u kojima se nalazila naša zemlja, kao i stalnim uvozom jeftinijeg ali ne uvek kvalitetnog mesa. Proizvodnih kapaciteta na teritoriji Srbije ima dovljno i moglo bi se u relativno kratkom periodu povratiti brojnost i kvalitet grla, ali te mogućnosti nisu za sada iskorišćene.

Tovne osobine, prirast i mesnatost odredjene su genetskim faktorima, uslovima gajenja, a isto tako uzajamnim odnosom genotipa i sredine. Ustanovljeno je da brzina rasta svinja u većoj meri zavisi od uslova i kvaliteta ishrane, a kvlitet mesa i mesnatost od genetskog potencijala. Zbog toga visoke pokazatelje ekonomičnosti proizvodnje svinja možemo postići ne samo zahvaljujući genetici i selekciji, hibridizaciji, ukrštanju, nego i kvalitetnom i pravilnom ishranom svinja.

Hrana za svinjeU proizvodnji se danas koriste životinje visokog genetskog potencijala, nivoa produktivnosti za koji se smatralo da je biološki ogranićen. Od jedne kramće se godišnje dobije do 25 tovljenika, od 900 do 1010 kg mesa. Sadržaj mesa u polutkama je više od 56%. Dnevni prirast tovljenika je preko 700 gr, a utrošak hrane od 3,2-3,4 kg po kg prirasta.

Za ispoljavanje ovako visokih proizvodnih karakteristika najzanćajnije je pored ambijentalnih uslova u potpunosti zadovoljiti potrebe u hranljivim materijam svinja. Zbog toga je u FSH Komponenti razradjen niz postupaka u pripremi optimalnih smeša razlićitog hemijskog sastava, pripremljenih od laboratoriski kontrolisanih sirovina izabranih za spravljanje smeša prema nivou usvojljivosti, fiziološkom stanju životinja, uzrastu i pravcu proizvodnje. Za potrebe mladjih kategorija sirovine i gotove smeše koncentrata se ekstrudiraju i peletiraju.

Program smeša za ishranu svinja


KDN - Potpuna smeša za ishranu krmače dojara i nerastova
SKN - Potpuna smeša za ishranu suprasnih krmača i nazimica
VZ-40 - Dopunska smeša za proizvodnju smeša za ishranu prasadi
VZ-35 - Dopunska smeša za proizvodnju smeša za ishranu tovnih svinja
GOLD PIG - AMINAT SP - Dopunska smeša za proizvodnju smeša za ishranu prasadi u odgoju
GOLD PIG - AMINAT ST - Dopunska smeša za proizvodnju smeša za ishranu svinja u porastu i tovu

Fabrika stocne hrane Komponenta Mapa sajta Kontakt English