Fabrika stočne hrane KOMPONENTA
Fabrika stočne hrane KOMPONENTA d.o.o.
Ćuprija, Cara Lazara bb
+381 (0)35 88 70 622, +381 (0)35 88 70 623,+381 (0)35 88 70 893,+381 (0)35 88 70 894,
(informacije i pitanja) fsh@komponenta.rs
LaboratorijaMapa velikoprodajeSpecijalna ponuda

TOV ĆURAKA

Program smeša za ishranu ćuraka

Ć-1 - Potpuna smeša za ishranu tovnih ćuraka sa absorbentom mikotoksina i kokcidiostatikom, 28% proteina
Ć-2 - Potpuna smeša za ishranu tovnih ćuraka sa absorbentom mikotoksina i kokcidiostatikom, 24% proteina
Ć-3 - Potpuna smeša za ishranu tovnih ćuraka sa absorbentom mikotoksina, 20% proteina
Ć-4 - Potpuna smeša za ishranu tovnih ćuraka sa absorbentom mikotoksina, 16% proteina
Mnogi specijalisti iz oblasti živinarstvu smatraju za naj delikatniju i naj složeniju tehnologiju tov ćurića, jer i najmanji propust može dovesti do velikih ekonomskih gubitaka. Opšta načela tehnologije tova i preporuke za ćuriće u tovu se razlikuju od potreba za tov pilića brojlera. Sve to proizilazi zbog razlićitosti vrste živine. Zbog toga se u objektima primenjuje i razlićita oprema, veće hranilice, manji broj grla po m2, veća temperatura u objektu, jaći intezitet svetlosti, duži period tova, veći utrošak hrane, velićina pelete, itd.

Za tov čurića kod nas se koriste bele boje perja provenijence Nicolas, B.U.T. 9, B.U.T. 6, B.U.T. Big 6. Ćurići se tove od 12-16 nedelja uzrasta, kada dostižu telesnu masu od 8-10 kg, konverzija hrane je od 2,5-3 kg.

Ćureći program smeša, za ishranu ćurića u tovu, predstavljen je sa 4 ekstrudirane ili peletirane standardne smeše razlićitog proteinskog i energetskog nivoa u zavisnosti od uzrasta. Isto tako, za ishranu ćurića proizvodimo i smeše u zavisnosti od zahteva potrošaća a prema potrebama razlićitih provenijenci ćuraka koje se koriste u tovu kod nas. Ć-1- do 4 nedelje uzrasta, Ć-2- od 4-8 nedelje uzrasta, Ć-3- od 8-12 nedelje uzrasta, Ć-4- od 12 nedelje uzrasta do kraja tova.

Fabrika stocne hrane Komponenta Mapa sajta Kontakt English